Rješenja za povećanje poslovne učinkovitosti i djelotvornosti

Kontakt Povratak

Za naše korisnike realiziramo informatičke projekte koji su u funkciji povećanja učinkovitosti i djelotvornosti poslovanja po načelu „ključ u ruke“.

Nudimo suvremena i vrlo ekonomična rješenja, jer svakim našim projektom su obuhvaćeni

 • Analiza postojećeg IS
 • Planiranje razvoja IS
 • Izgradnja, odnosno dogradnja ili rekonstrukcija IS
 • Pre/uređenje prostora za računalni centar (po potrebi)
 • Isporuka i instalacija informatičke opreme
 • Stručna pomoć i obavljanje drugih informatičkih poslova .

Informatičku opremu isporučujemo po izboru korisnika, vodeći računa o prethodnim ulaganjima, ukupnim troškovima IS i poslovanja, efektima korištenja IS i financijskim mogućnostima investitora.

Ostale pogodnosti:

 • Izrada plana kvalitete IS (za tvrtke s certifikatom HRN EN ISO 9001)
 • Izrada dokumentiranih postupaka i radnih uputa u skladu s poslovnikom kvalitete naručitelja
 • Dostava i instalacija opreme
 • Minimalan utjecaj na poslovni proces (rad na sustavu izvan redovnog radnog vremena i tijekom vikenda)
 • Edukacija i stručna pomoć korisnicima
 • Prikladna korisnička literatura
 • Organizacija informatičke funkcije
 • Obavljanje informatičkih usluga po načelu suvremenog IT outsourcinga.