Razvoj sustava upravljanja intelektualnim vlasništvom poduzeća

Kontakt Povratak

UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM VLASNIŠTVOM

Modeliranje procesa upravljanja intelektualnim vlasništvom obuhvaća cjelokupni životni ciklus intelektualnog vlasništva, normativno reguliranje prava intelektualnog vlasništva i upravljanja intelektualnim kapitalom.

Proces upravljanja intelektualnim vlasništvom obuhvaća normativno reguliranje prava intelektualnog vlasništva, stjecanje prava, određivanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, kreiranje novog intelektualnog vlasništva, licenciranje te obračun i plaćanje naknada intelektualnog vlasništva.

Normativno reguliranje prava intelektualnog vlasništva obuhvaća pripremu, izradu, usklađivanje i analizu primjene normativnih akata, tipskih ugovora, cjenika naknada prava intelektualnog vlasništva i ostalih dokumenata kojima se regulira stjecanje, korištenje i obračun naknada prava intelektualnog vlasništva. 

Upravljanje intelektualnim kapitalom poduzeća obuhvaća analizu učinkovitosti korištenja intelektualnog kapitala, te metode i postupke upravljanja ljudskim i strukturnim kapitalom poduzeća.

 

IZGRADNJA SUSTAVA ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA TVRTKE

Malim i srednjim tvrtkama pomažemo u uspostavljanju sustava zaštite intelektualnog vlasništva čime su obuhvaćeni:

- unapređenje sustava upravljanja kvalitetom (izmjene i dopune procedura i radnih uputa radi uključivanja postupaka zaštite industrijskog vlasništva)

- zaštita know-howa tvrtke

- unapređenje procesa razvoja proizvoda uz maksimalnu zaštitu intelektualnog vlasništva tvrtke, djelotvornost i učinkovitost!

Metodologija je prikladna za sve vrste kreativnih djelatnosti i složene kreativne proizvode, te različite medijske formate.

Uključuje i kalkulaciju profitabilnosti proizvoda, izračun indirektnih prihoda i indirektnih troškova, odnosno proizvodne i nabavne cijene proizvoda.