Radionice

Kontakt Povratak

Radionice djeluju po unaprijed pripremljenom programu i provedbenom planu, te uključuju praktičan interaktivni rad i rješavanje primjera koji su interesantni za naručitelja.

TEME RADIONICA

 1. Izlazak na domaće i strano tržište i zaštita intelektualnog vlasništva
 2. Uloga zaštite intelektualnog vlasništva u provedbi poslovne i izvozne strategije
 3. Savjetodavne vještine
 4. IT outsourcing
 5. Priprema i provedba zaokreta u poslovanju
 6. Restrukturiranje i reorganizacija poduzeća
 7. Uspostavljanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom
 8. Izrada dokumentacije sustava kvalitete
 9. Upravljanje dokumentima
 10. Upravljanje vremenom (Time management)
 11. Analiza izvedivosti strateških razvojnih i poslovnih projekata
 12. Uvođenje e-poslovanja
 13. Modeliranje e-poslovnih slučajeva