Povećanje učinkovitosti

Kontakt Povratak

Menadžer i organizacija

Da bi se zadržali svoje radno mjesto i uspješno upravljali svojom karijerom menadžeri na svim razinama moraju se stalno usavršavati u ostvarivanju planiranih/željenih rezultata i stalnom postizanju boljih rezultata.

Stvari na poslu su uglavnom toliko kaotične i tako se brzo odvijaju da menadžeri nemaju vremena razmišljati o tome što i kako trenutno rade, zbog čega nisu (dovoljno) učinkoviti, zašto se njihova učinkovitost ne povećava i što trebaju poduzeti da bi se njihova sposobnost postizanja rezultata povećala.

Zbog organizacijskih i upravljačkih neuspjeha menadžeri su s pravom zabrinuti, frustrirani ili bijesni, jer njihova karijera izmiče kontroli. Oni što prije moraju pokazati svoju izvrsnost na osobnoj razini i sposobnost uspješnog rada s ljudima i kroz ljude (kroz svoj tim).

Menadžeri su odgovorni za povećanje vrijednosti za kupce, klijente i druge interesne skupine u tvrtki i izvan tvrtke. Konačno, menadžeri su plaćeni da postižu dobre rezultate za svoje poduzeće.


PET POSTAVKI VISOKE UČINKOVITOSTI

Clinton O. Longenecker i Jack L. Simonetti u svojoj knjizi “Kako do rezultata, Pet postavki visoke učinkovitosti”, izdanje MATE d.o.o. 2007, objavili su rezultate svojeg istraživanja, kojim je obuhvaćeno više od dvije tisuće visoko učinkovitih menadžera. Prema tim istraživanjima da bi poduzeće unaprijedilo svoju učinkovitost u financijskom, operativnom, uslužnom i inovacijskom smislu ili kroz poboljšanje kvalitete njegovi mendžeri moraju biti usmjereni na postizanje boljih rezultata tako što će se

- posvetiti stvaranju radnog okruženja koje potiče zaposlenike da od sebe daju najbolje

- istovremeno razvijati djelotvorne sustave i procese koji poboljšavaju učinkovitost

- unaprijediti vlastitu izvedbu kroz izgradnju vlastitog modela ključnih postupaka koji potiču postizanje boljih rezultata.

 

Ključne postavke visoke učinkovitosti su:

- Pravilna usmjerenost prema rezultatima

- Opremiti organizaciju potrebnim alatima, potencijalima i tehnologijom

- Razvoj radne sredine usmjerene na rezultate (stvaranje klime pogodne za postizanje boljih rezultata)

- Razvijanje učinkovitosti zaposlenika i njegovanje međuljudskih odnosa

- Kontinuirano obnavljanje i poboljšavanje poslovnih procesa.

Zbog zanemarivanja bilo koje od navedenih postavki, nedostatka menadžerskih vještina u bilo kojem od ovih područja ili zanemarivanja bilo kojeg od tih područja rezultati neće biti optimalni.

Za povećanje učinkovitosti dovoljno je da se menadžer usredotoči na područja na kojima postiže lošije rezultate od željenih ili planiranih. A tu je dobrodošla pomoć poslovnog savjetnika.

KAKO POSTIĆI BOLJE REZULTATE

Za usmjeravanje organizacije prema postizanju rezultata menadžer treba

- stvoriti jasnu viziju i misiju

- utvrdiiti ulogu svoje organizacije u stvaranju dodane vrijednosti

- razvijati ciljeve i mjerila učinkovitosti

- razjasniti ulogu svakog zaposlenika.

 

Opremanje organizacije uključuje

- sustavno planiranje

- proaktivno zapošljavanje

- permanentna izobrazba menadžera i zaposlenika

- opremljenost zaposlenika.

 

Za stvaranje klime za postizanje željenih i planiranih rezultata menadžer treba

- potaknuti razvoj osjećaja vlasništva i odgovornosti

- kontinuirano mjeriti učinkovitost

- ukloniti prepreke za povećanje učinkovitosti

- davati povratne informacije i biti mentorom.

 

Obnavljanje poslovnih procesa obuhvaća:

- kontinuirano poboljšavanje procesa

- konstruktivno procjenjivanje i razvoj zaposlenika

- osobni razvoj menadžera i zaposlenika

- uspostavljanje i održavanje uravnotežene organizacije procesa.

 

Poveznica ovih aktivnosti je razvoj učinkovitosti zaposlenika i njegovanje međuljudskih odnosa kojima se postižu:

- učinkoviti radni odnosi

- dinamična komunikacija

- vjerodostojno vodstvo

- timski rad i suradnja.

 

NAŠA PONUDA

Uz našu pomoć možete

- povećati sposobnost postizanja rezultata u uvjetima sve snažnije konkurencije i vrlo dinamičnih promjena na tržištu u skladu s navedenim postavkama visoke učinkovitosti

- otkloniti prepreke prema boljoj učinkovitosti

- izraditi plan poboljšanja učinkovitosti

- pronaći novi pristup vođenju ljudi

- razviti učinkovite poslovne procese

- usvojiti i primijeniti nove alate, znanja i vještine upravljanja koje su potrebne za postizanje veće učinkovitosti.

 

Mi smo fokusirani na ciljeve svojih klijenata i radimo sa strašću i upornošću kakva je potrebna za postizanje vrhunskih rezultata.