Planiranje dokumentacijskih sustava i sustava upravljanja dokumentima

Kontakt Povratak

Izrada plana i strategije razvoja sustava za upravljanje dokumentima (engl. DMS - Document Management System) za složene poslovne sustave, srednja i velika poduzeća, te obavljanje konzultantskih i projektantskih usluga u pripremi, izboru i uvođenju suvremenih sustava za upravljanje dokumentima.

 

PLANIRANJE DOKUMENTACIJSKIH SUSTAVA (DMS)

 

- snimka postojećeg dokumentacijskog podsustava (kolanje, obrada, čuvanje i arhiviranje dokumenata) i dizajn budućeg sustava (To Be)

- izrada plana dokumentacije usklađenog s procesima realizacije proizvoda, te procesima potpore i upravljanja (menadžmenta)

- planiranje razvoja dokumentacijskog sustava

- projektiranje reorganizacije arhiva

- planiranje migracije registraturnog i arhivskog gradiva

- planiranje sustava upravljanja audio (fono) i audiovizualnom dokumentacijom

- organizacija spremišta tvarnih nosača zvuka i AV zapisa

- izrada studije izvedivosti DMS

- planiranje integracije dokumentacijskih podsustava različitih tehnoloških generacija

- izrada dokumentacije za javno nadmetanje

- izrada glavnih i izvedbenih projekata za uređenje i fizičko-tehničku zaštitu prostorija za čuvanje poslovne i tehničke dokumentacije, te registraturnog i arhivskog gradiva i dr.