Konzultantske usluge za malo gospodarstvo

Kontakt Povratak

U fazi osnivanja pomažemo malim tvrtkama elaborirati poslovne ideje, pronaći tržišnu nišu i ući na domaće i strano tržište.

Srednjim i malim tvrtkama pomažemo da se bolje organiziraju, osiguraju financijska sredstva potrebna za realizaciju njihovih razvojnih projekata, da započnu novi ciklus rasta i da nastave stalno rasti i uspješno iskorištavati tržišne prilike i svoje snage.

Tvrtkama u teškoćama pomažemo da brže i uspješno prevladavaju svoje slabosti i da se obrane od prijetnji iz njihovog okruženja.

Tvrtkama koje su doživjele kulminaciju i stagniraju u razvoju pomažemo da se preustroje i ponovno započnu profitabilnije poslovati i nastave rasti.

Tvrtkama koje su u krizi i teškoćama pomažemo da naprave zaokret u poslovanju i uđu u novi razvojni ciklus.

Malim i srednjim tvrtkama, obrtnicima i zadrugama pružamo sljedeće konzultantske usluge:

- Pripremanje novih poslovnih pothvata: izrada studija izvedivosti, analize poslovnih slučajeva, izrada investicijskih projekata i programa
- Poslovno planiranje: izrada poslovnih planova, analiza poslovanja, analiza i planiranje tijeka gotovine (cash flow)
- Proizvodni sustavi i postupci: snimka i analiza poslovnih procesa (AsIs), dizajn i redizajn poslovnih procesa (ToBe), informatizacija procesa 
- Organizacijsko ustrojstvo i upravljanje ljudskim potencijalima: analiza djelotvornosti i učinkovitosti organizacije, podloge potrebne za uspješnu provedbu reorganizacije i restrukturiranja, upravljanje ljudskim kapitalom
- Marketing: marketinški planovi i strategije, branding i zaštita intelektualnog vlasništva
- Preustroj poslovanja: prethodne analize, koncept preustroja, upravljanje promjenama
- e-poslovanje: strategija e-poslovanja, izbor poslovnih slučajeva pogodnih za e-poslovanje, organizacija e-poslovanja, redizajn procesa i dizajn novih e-obrazaca trgovanja i poslovanja