Konzultantske usluge za klastere

Kontakt Povratak

Pripremamo edukacijske programe za klaster menadžere, menadžment i članove klastera, sudjelujemo u provedbi edukacije s aktualnim temama na području strateškog upravljanja klasterom, upravljanju promjenama, nastupu klastera na domaćem i stranom tržištu, zaštite intelektualnog vlasništva, organizacijskog razvoja klastera i dr.

Za klastere u osnivanju

- stručno- savjetodavne usluge

- izrada studije opravdanosti osnivanja klastera

- izrade plana i programa rada, te investicijskih projekata

- izrada tehničko-tehnoloških elaborata (za određene djelatnosti)

- edukacija, stručno usavršavanje i ostale intelektualne usluge

- straučna pomoć u planiranju dizajna i redizajna proizvoda, ambalaže i upravljanju sustavom poslovne dokumentacije

- istraživanje tržišta i marketing

- planiranje zaštite intelektualnog vlasništva i zajedničkih kreativnih proizvoda

- planiranje informacijsko-komunikacijske infrastrukture.

  

Za operativne klastere

- izrada plana i programa rada, investicijskog projekta, projektnog prijedloga za EU fondove

- tehničko-tehnološki elaborati (za određene djelatnosti)

- edukacija i stručno usavršavanje za klaster menadžment i članove klastera

- edukacija, stručno usavršavanje i ostale intelektualne usluge

- straučna pomoć u planiranju dizajna i redizajna proizvoda, ambalaže i upravljanju sustavom poslovne dokumentacije

- istraživanje tržišta i marketing

- planiranje zaštite intelektualnog vlasništva i zajedničkih kreativnih proizvoda

- planiranje informacijsko-komunikacijske infrastrukture

- pomoć u pripremi i uvođenju e-poslovanja

- planiranje sustava e-poslovanja klastera

- oblikovanje e-poslovnih slučajeva za klastere

- oblikovanje distribucijskih e-lanaca.