Izrada studija izvedivosti informacijskih sustava

Kontakt Povratak

IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA

U studiji izvedivosti analiziramo tehničku, organizacijsku i financijsku izvedivost projekta ili programa i na taj način utvrđujemo sve preduvjete i pretpostavke za uspješnu realizaciju i visoku rentabilnost projekata, kvalitetnije poslovanje, rast profitabilnosti proizvoda, usluga i tvrtke u cjelini

U studiju izvedivosti uključuju se također

- zaključna ocjena o izvedivosti i prihvatljivosti predloženih rješenja
- prijedlog za izbor najpovoljnijeg rješenja s obrazloženjem
- temeljne pretpostavke i preduvjeti za realizaciju odabranog rješenja, postavljenih ciljeva i utvrđenih efekata
- ograničenja koja treba uzeti u obzir prilikom korištenja rezultata analize izvedivosti
- zahtjevi koji se odnose na praćenje realizacije
- sažetak za rukovodstvo, banku, investitore i druge korisnike studije.

Analiza operativne izvedivosti

Obuhvaća

- definiranje problema zbog nepostojanja informatičke potpore ili slabe kvalitete postojećeg informacijskog sustava

- utvrđivanje mogućih rješenja problema i ocjena njihove prihvatljivosti za daljnja razmatranja

- ocjenjivanje prikladnosti izvedenog informacijskog sustava za korištenje i korisnike

- analizu posljedica uvođenja nove izvedbe (problemi zbog viška ili manjka radne snage, otpori menadžmenta i korisnika, sukobi i loši međuljudski odnosi, organizacijske promjene, socijalne i političke posljedice, pravni problemi, utjecaj vladine politike i drugih vanjskih faktora i sl.).

Analiza tehničke izvedivosti

Ocjenjuje se

- da li je projekt ograničen zbog tehnologije

- da li postoji tehnologija koja pruža prihvatljiva tehnička rješenja za utvrđene probleme

- da li je tehničko rješenje izvedivo iz dana resursna ograničenja (proračun, rokovi i trajanje izvedbe...)

Analiza organizacijske izvedivosti

Ocjenjuje se

- vremenska ograničenja projekta i očekivano trajanje (rok) realizacije

- potrebna znanja i kompetencije za realizaciju projekta

- sposobnost organizacije da realizira planirani obujam projekta u planiranom roku uz utrošak planiranih resursa i dr.

Analiza financijske izvedivosti

Ocjenjuje se

- da li je projekt moguć uz dana resursna ograničenja

- da li je povoljan odnos koristi i troškova za novi sustav

- kolike su očekivane uštede od primjene novog sustava, mjerljive i nemjerljive

- koliki su razvojni i operativni troškovi.

Izrađujemo i studije izvedivosti drugih razvojnih, poslovnih i investicijskih projekata. Kvalitetno i brzo!