Izrada strategije razvoja informacijskog sustava

Kontakt Povratak

STRATEGIJA IS U FUNKCIJI POVEĆANJA PROFITABILNOSTI TVRTKE

Izradi strategije razvoja informacijskog sustava tvrtke znamo pristupiti sa stanovišta povećanja profitabilnosti tvrtke i održavanja njenog visokog rasta.

Novi informacijski sustav tvrtke projektiramo tako da bude u funkciji upravljanja troškovima i kontrole svih kritičnih faktora poslovnog uspjeha poduzeća.

Preporučujemo inovativnu IT tehnologiju koja najbrže doprinosi povećanju prihoda tvrtke, primjenu 7P modela, nove poslovne procese i usluge.

Prepoznajemo kritične faktore koji se odnose na unapređenje odnosa s korisnicima, razvoj i realizaciju novih proizvoda, otvaranje novih distribucijskih kanala, iskorištavanja intelektualnog kapitala i stvaranje nove dodane vrijednosti.

U strategiji razvoja IS posebna pažnja se posvećuje restrukturiranju IT funkcije iz tipične funkcije tehničke potpore u funkciju potpore managementu i marketingu tvrtke, a po potrebi i nositelju poslova odnosa s korisnicima (u uvjetima potpune informatizacije te funkcije i e-poslovanja tvrtke).