Izrada investicijskih projekata

Kontakt Povratak

IZRADA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Naši elaborati imaju propisani sadržaj, ali su rađeni po mjeri i u interesu poduzetnika, sveobuhvatno i vrlo savjesno.

Mi ne nudimo jeftina konfekcijska rješenja, niti ponovno prodajemo Vašu poslovnu ideju drugome za male novce.

Prvo, zato što nas na to obvezuje klauzula o čuvanju Vaše poslovne tajne.
Drugo, jer pobjeđuju samo izvorne ideje, prepoznatljivi proizvodi i usluge koje su Vaše intelektualno vlasništvo.
Treće, za realizaciju svake nove poslovne ideje treba odgovarajući (izvorni) plan ili projekt.
Četvrto, da bi realizirali novi (inovativni) projekt ne možete primjenjivati stara pravila i ustaljenu praksu.

Sadržaj investicijskog projekta

Uvod

Sažetak ulaganja

1. Informacije o poduzetniku- investitoru
2. Predmet poslovanja investitora
3. Postojeća imovina investitora
4. Analiza dosadašnjeg financijskog poslovanja
5. Ocjena razvojnih mogućnosti ulagatelja

6. Analiza tržišta
6.1. Tržište nabave
6.2. Tržište prodaje
6.3. Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

7. Dinamika i struktura zaposlenih
7.1. Analiza potrebnih kadrova
7.2. Proračun godišnjih bruto plaća

8. Tehnički elementi ulaganja
8.1. Opis tehničko-tehnološkog procesa
8.2. Utrošak sirovina, materijala i energenata
8.3. Tehnička struktura ulaganja
8.4. Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)

9. Lokacija
10. Zaštita čovjekove okoline
11. Dinamika realizacije ulaganja

12. Ekonomsko-financijska analiza
12.1. Ulaganje u osnovna sredstva
12.2. Ulaganje u obrtna sredstva
12.3. Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
12.4. Izvori financiranja i kreditni uvjeti
12.4.1. Izvori financiranja
12.4.2. Obračun kreditnih obveza
12.5. Proračun amortizacije
12.6. Proračun troškova i kalkulacija cijena
12.7. Projekcija računa dobiti i gubitka
12.8. Financijski tijek
12.9. Ekonomski tijek
12.10. Projekcija bilance

13. Ekonomsko-tržišna ocjena
13.1. Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
13.2. Dinamička ocjena projekta
13.2.1. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
13.2.2. Metoda neto sadašnje vrijednosti
13.2.3. Metoda relativne sadašnje vrijednosti
13.2.4. Metoda interne stope rentabilnosti

14. Analiza osjetljivosti
15. Zaključna ocjena projekta