Informatički outsourcing

Kontakt Povratak

KONZULTANTSKE USLUGE

Sudjelujemo u realizaciji informatičkih i poslovnih projekata po načelima suvremenog outsourcinga, uvijeku ime i za račun naših partnera, brzo i pouzdano obavljamo sljedeće usluge

- projektiranje informacijskih sustava

- analiza informacijskih sustava

- planiranje informacijskih sustava

- analiza (poslovnih) problema

- analiza postojećih poslovnih procesa (As Is analiza)

- detaljni dizajn i analiza budućih poslovnih procesa (To Be analiza)

- izrada i ažuriranje dokumentacije za sustav upravljanja kvalitetom

- projektiranje informacijskih baza

- planiranje i projektiranje sustava za upravljanje dokumentima

- poslovno modeliranje

- planiranje konverzije informacijskih baza

- vođenje složenih projekata

- izrada planova i programa razvoja složenih informacijskih sustava

- planiranje računalnih mreža

- izrada dokumentacije za javna nadmetanja po Zakonu o javnoj nabavi

- sudjelovanje u evaluaciji ponuda

- izrada programa i planova informatičke izobrazbe

- restrukturiranje organizacije

- strateško planiranje poslovanja i dr.