ODREĐIVANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI

U vrijeme krize je izuzetno važno prepoznati svoje konkurentske prednosti i kako povećati broj dobrih poslova, pospješiti njihovo zaključivanje i stalno povećavati prodaju i dobit. Koje metode i tehnike koristiti, pitanje je sad!

Opširnije Pošalji upit

Konzultantske usluge za malo gospodarstvo

Malim i srednjim tvrtkama, obrtnicima i zadrugama pružamo konzultantske usluge u svim fazama njihovog razvoja. Povucite pravi potez ...

Opširnije Pošalji upit

Konzultantske usluge za klastere

Klasterima u osnivanju i operativnim klasterima nudimo usluge poslovnog savjetovanja od pripreme dokumentacije za osnivanje do dokumentacije potrebne za uspješno ostvarivanje kooperacijskih projekata, upravljanja zajedničkim proizvodom i upravljanja opskrbnim lancem klastera.

Opširnije Pošalji upit

Razvoj sustava upravljanja intelektualnim vlasništvom poduzeća

Razvoj sustava upravljanja intelektualnim vlasništvom poduzeća obuhvaća modeliranje procesa upravljanja intelektualnim vlasništvom, normativno reguliranje prava intelektualnog vlasništva i upravljanje intelektualnim kapitalom.

Opširnije Pošalji upit

Rješenja za povećanje poslovne učinkovitosti i djelotvornosti

Po mjeri i zahtjevima naših korisnika planiramo, projektiramo, isporučujemo i implementiramo kompletna informatička rješenja po načelu „ključ u ruke“.

Opširnije Pošalji upit

Izrada strategije razvoja informacijskog sustava

Izrađujemo strategiju razvoja IS u funkciji povećanja profitabilnosti tvrtke i to ne samo kroz smanjenje troškova poslovanja, već i kroz određivanje uloge IS u povećanju prihoda i utvrđivanje novih obrazaca e-trgovanja poduzeća i uspostave sustava upravljanja dobavnim lancem poduzeća (eng. SCM - Suply Chain Management System).

Opširnije Pošalji upit

Projektiranje informacijskih sustava

Projektiramo, redizajniramo i dokumentiramo informacijske sustave i aplikacije primjenom različitih metoda po zahtjevu naručitelja ...

Opširnije Pošalji upit

Planiranje dokumentacijskih sustava i sustava upravljanja dokumentima

Izrada plana ili strategije razvoja sustava za upravljanje dokumentima, pouzdane konzultantske i projektantske usluge u pripremi, izboru i uvođenju suvremenih sustava za upravljanje dokumentima za složene poslovne sustave, odnosno srednja i velika poduzeća.

Opširnije Pošalji upit

Informatički outsourcing

Obavljamo konzultantske usluge po načelima susvremenog outsourcinga tj. pružamo usluge na području projektiranja informacijskih sustava i aplikacija, upravljanja promjenama i upravljanja informatičkim projektima on site (kod naručitelja).

Opširnije Pošalji upit

Radionice

U dogovoru s klijentima organiziramo radionice na različite teme iz područja savjetovanja Infoopreme. Radionce se održavaju za pojedince (menadžere) i u grupama do 9 polaznika (za menadžment, IT menadžment, projektante IS, voditelje kvalitete i dr).

Opširnije Pošalji upit

Izrada investicijskih projekata

Na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije izrađujemo investicijske programe, investicijske projekte i planove razvoja čija je planirana vrijednost preko 200.000 kn.

Opširnije Pošalji upit

Izrada studija izvedivosti informacijskih sustava

Izrađujemo studije izvedivosti razvoja, dogradnje i restrukturiranja informacijskih sustava.

Opširnije Pošalji upit

Izrada dokumentacije kvalitete u skladu s HRN EN ISO 9001

Pomažemo malim i srednjim tvrtkama u uvođenju i unapređenju sustava za upravljanje kvalitetom. Imamo iskustvo i u razvoju SUK za informatičke tvrtke!

Opširnije Pošalji upit

Zaštita intelektualnog vlasništva u funkciji ostvarivanja izvozne strategije

Pružamo konzultantske usluge u vezi s ulogom zaštite intelektualnog vlasništva u ostvarivanju izvozne strategije.

Opširnije Pošalji upit

Izrada profila tvrtke

Izrađujemo i za objavljivanje pripremamo profile poduzeća i drugih organizacija (eng. Company Profile) kojim će se vaša organizacija na primjeren način predstaviti potencijalnim kupcima i ulagačima i drugim poslovnim partnerima.

Opširnije Pošalji upit

UTVRĐIVANJE PATENTNE STRATEGIJE

Patentna strategija: da li patentirati proizvod ili ne, koliko košta zaštita izuma patentom, možete li zaštiti svoj izum poslovnom tajnom, da li prodati patentna prava ili krenuti u vlastitu proizvodnju ...

Opširnije Pošalji upit

Povećanje učinkovitosti

Poduzeća u svim sektorima gospodarstva se pod snažnim pritiskom recesije i nemilosrdne konkurencije moraju usmjeriti na unapređenje vlastite učinkovitosti (u financijskom, operativnom, uslužnom ili inovacijskom smislu te u smislu stalnog poboljšavanja kvalitete). Kako?

Opširnije Pošalji upit