REFERENCE DO 2007. GODINE

Najznačajnije reference do 2007.

- glavni i izvedbeni projekti računalnih mreža za HEP, te slavonsko-baranjsku, brodsko-posavsku, koprivničko-križevačku i bjelovarko-prigorsku županiju i sudjelovanje u izvedbi navedenih županijskih računalnih mreža
- planiranje informacijskih sustava (HŽ, INA, HEP)
- izrada studija izvedivosti informacijskih sustava (HŽ, Tvornica baterija Croatia, INA, Iločki podrumi)
- izrada detaljnih projektnih i funkcionalnih specifikacija (HŽ, HEP,MPŠ)
- projektiranje sustava za upravljanje dokumentima (HEP)
- izrada dokumentacije za javna nadmetanja (HEP)
- projektiranje integriranih informacijskih sustava elektrana (HEP)
- projektiranje izvedbe informacijskog sustava javne nabave (kao podizvođač)
- projektiranje i izvedba malih računalnih mreža (AGIT)
- sudjelovanje u uspostavljanju sustava upravljanja kvalitetom (Merkur Int.,Alfatec, Riva Grupa i dr)
- izrada studija izvedivosti i poslovnih planova za male tvrtke (Altel, Riva Grupa, Telego, Senso, SaaN računala i dr)

Ove reference pomogle su nam da (p)ostanemo kompetentni i da Vam i danas možemo ponuditi samostalno ili u suradnji s našim uvaženim klijentima rješenja po načelu "ključ u ruke" ili razvoj novih poslovnih i informatičkih rješenja u skladu s Vašim zahtjevima i potrebama.
 

Neki poslovni slučajevi

ORGANIZACIJA MALOSERIJSKE PROIZVODNJE PROFESIONALNIH ELEKTRONIČKIH UREĐAJA, investicijski projekt, 2010.

Mala tvrtka godinama razvija i proizvodi profesionalne elektroničke uređaje po zahtjevu poznatog kupca. Naručitelji su u pravilu tvrtke koje održavaju sustave upravljanja za velike tehničke sustave ili korisnici velikih sustava koji su tvrtku odabrali kao svog partnera zbog visoke kvalitete uređaja i znatno niže cijene u odnosu na strane isporučitelje. Glavni problem je kako financirati razvoj takvih unikatnih uređaja, jer naručitelji naručuju te uređaje tek nakon provedenog javnog natječaja i traže od tvrtke da prije provedenog izbora dokaže da njeni uređaji zadovoljavaju sve, u tenderu navedene tehničke standarde. S obzirom na složenost ovog problema konzultant predlaže da se tvrtka fokusira na novi strateški proizvod i da se u skladu s tim analizira izvedivost uvođenja maloserijske proizvodnje unikatnih uređaja za poznatog naručitelja.


Investicijski projekt pokazuje da se, uz korištenje poticajnih sredstava za mala poduzeća, ovakav projekt može realizirati i da su male serije uređaja vrlo isplative. S obzirom da se ovakvi uređaji mogu ponuditi obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te domaćinstvima i malim hotelima, restoranima i drugim takvim korisnicima na otocima i ruralnim područjima, postavljeno je pitanje šire komercijalizacije proizvodnje ovakvih uređaja. U skladu s tim su zatražena poticajna sredstva za istraživanje tržišta i utvrđivanje potreba ovih korisnika za novim uređajima.

 

USLUGE PROGRAMIRANJA, Poslovna strategija i poslovni plan, 2009

Malu informatičku tvrtku iz Zagreba osnovala su dva vrsna informatička stručnjaka, specijalista za razvoj Web aplikacija u hibridnom okruženju, što je usluga koje su tražile mnoge domaće i strane tvrtke koje u svom portfelju imaju aplikacije izvedene u starim tehnologijama kojih se ne mogu odreći. Istovremeno, na ICT tržištu nisu postoje aplikacije koje bi se mogle implementirati u kraćem roku, tako da se odlučuju za razvoj Web aplikacija kojima se zadovoljavaju njihove nove poslovne potrebe i omogućavaju bolje usluživanje njihovih kupaca i drugih dionika u kraćem vremenu.

Problem koji je trebalo riješiti: na koji način postaviti organizaciju rada programerskog tima koji radi na lokaciji naručitelja, kojim upravlja voditelj projekta naručitelja koji je ovlašten za lansiranje projektnih zadaća i ocjenu realizacije izmještenog programerskog tima. Da bi se osigurao dalji rast tvrtke u ovim uvjetima, potrebno je bilo razriješiti problem kvalitete outsourcinga programerskih usluga i organizacije poslovanja u uvjetima kad je funkcija vođenja tima izmještena (pripada naručitelju). Poslovna strategija je utemeljena na potpunom upravljanju kvalitetom i učećoj organizaciji koja omogućava stalni rast zaposlenika, jer specijalistička znanja i vještine su glavna snaga tvrtke. Istovremeno, trebalo je predložiti rješenja za prevladavanje prijetnji koje proizlaze iz uspostavljenih odnosa s naručiteljem i vezanosti tvrtke na samo jednog naručitelja.

Konzultant je sudjelovao cijele 2009. godine u implementaciji utvrđene strategije koja se usmjerila na uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom, sustava za upravljanje zadacima i konfiguracijom sustava (Task Management i Configuration Management System) te sustava upravljanja dokumentima (Document Management System) čime je ostvarena moderna poslovna infrastruktura tvrtke i pretpostavke za uspostavljanje srednjoročnih odnosa i s drugim velikim naručiteljima, što se pokazao kao dobar poslovni potez u uvjetima recesiji kad je glavni naručitelj počeo smanjivati svoje narudžbe.

 

RAZVOJ INTERNETSKE TELEVIZIJE, 2008.

U studiji izvedivosti je dokazana tehnička, organizacijsko-kadrovska i financijska izvedivost projekta internetske televizije. Polazište u studiji je predstavljalo gotovo funkcionalno rješenje koje je imalo niz prednosti u odnosu na do tada razvijena IPTV rješenja kao što su bolje performanse, arhiviranje programskih sadržaja, mogućnost da korisnik sam kreira svoj TV program u njemu najpovoljnije vrijeme.

Studija je dokazala da su potrebna razmjerno mala novčana ulaganja da bi se organizirao rad IPTV-a i omogućio priključak do 100.000 korisnika.

Marketinškom studijom utvrđen je potencijal hrvatskog IPTV tržišta čime je potvrđeno da su procjene u studiji izvedivosti bile konzervativne.

Konzultant je u ovom projektu izradio poslovnu strategiju i organizaciju rada IPTV-a, kalkulaciju mjesečne pretplate i cijena internetskih marketinških usluga, te analizirao izvedivost ovog razvojnog projekta i dokazao njegovu visoku rentabilnost. Studija je utvrdila da je minimalni broj pretplatnika za rad IPTV-a kao polaznu osnovu održivog rasta.

Provjera inovativnosti koncepta

Studija provjere inovativnosti koncepta (POC, 2011)

Infooprema je za tvrtku MKP iz Zagreba 2011. godine izradila studiju "Razvoj mikrogeneracije zasnovane na termoelektričnoj generaciji". Projekt je financiran sredstvima iz Programa provjere inovativnog koncepta (POC) i agencije BICRO.

 

RAZVOJ MIKROGENERACIJE ZASNOVANE NA TERMOELEKTRIČNOJ GENERACIJI

U studiji su provedena sljedeća prethodna istraživanja:

- utvrđivanje stanja tehnike na području termoelektričnih generacija
- određivanje koncepta mikrogeneracija zasnovanih na termoelektričnoj generaciji
- istraživanje tržišta TEG i analiza tržišta
- utvrđivanje zahtjeva korisnika i specifikacija za mikrogeneracije veće snage MKP-TEG
- ocjenjivanje tehničke, organizacijske, vremenske i financijske izvedivosti projekta
- planiranje komercijalizacije proizvoda (MKP-TEG).
 

Utvrđivanje stanja tehnike na području termoelektričnih generacija obuhvaća:

- utvrđivanje stanja tehnologije termoelektrične generacije (eng. State of the Art of Thermoelectric) s posebnim osvrtom na učinkovitost i ostale karakteristike termoelektrične pretvorbe (v. t. 2.1-2.9)
- trenutna ograničenja termoelektrične generacije (t. 2.10)
- uspoređivanje predloženog koncepta mikrogeneracije (t. 3.1) s drugim proizvodima (t. 3.2)
- pretraživanje baza industrijskog vlasništva i drugih izvora informacija o termoelektričnim generatorima, kogeneracijama i trigeneracijama s ocjenom potencijala za nove patente (t.3.3)
- pregled važećih i budućih normi koje trebaju zadovoljiti mikrogeneracije zasnovane na termoelektričnoj generaciji (v. t. 3.4).

Utvrđivanje stanja tehnike na području termoelektričnih generacija je obuhvatilo:

- utvrđivanje stanja tehnologije termoelektrične generacije (eng. State of the Art of Thermoelectric) s posebnim osvrtom na učinkovitost i ostale karakteristike termoelektrične pretvorbe
- trenutna ograničenja termoelektrične generacije
- uspoređivanje predloženog koncepta mikrogeneracije s drugim proizvodima
- pretraživanje baza industrijskog vlasništva i drugih izvora informacija o termoelektričnim generatorima, kogeneracijama i trigeneracijama s ocjenom potencijala za nove patente
- pregled važećih i budućih normi koje trebaju zadovoljiti mikrogeneracije zasnovane na termoelektričnoj generaciji.

Koncept mikrogeneracije zasnovane na termoelektričnoj generaciji određen je na temelju zahtjeva i potreba potencijalnih korisnika utvrđenih u prethodnim istraživanjima domaćeg tržišta , osnovne zamisli mikrogeneracije navedenoj u prijavi za POC i stanja tehnike, te obuhvaća tehnička rješenja za uočena ograničenja. To je integralno rješenje za elektrifikaciju ruralnih područja kojim se na jedinstveni način rješavaju sve potrebe korisnika za toplinskom i električnom energijom i omogućava korištenje svih raspoloživih izvora obnovljive energije na nekom području uz minimalnu potrošnju fosilnih goriva.

Strategija rasta male tvrtke

ANALIZA RASTA, studija, 2012.

Na temelju analize rasta poduzeća u razdoblju od 2008. do 2011. godine treba utvrditi

- da li se poduzeće još uvijek nalazi u fazi ekspanzije
- koji su interni i eksterni faktori najviše utjecali na rast poduzeća u tom razdoblju i kako
- pod kojim uvjetima može doći do kulminacije rasta poduzeća u 2012. ili 2013. godini i koji pokazatelji rasta ju mogu pravodobno najaviti
- koje mjere i aktivnosti treba obuhvatiti projekt sprječavanja kulminacije rasta poduzeća
- kad treba najkasnije aktivirati projekt sprječavanja kulminacije
- pitanja koja treba još razmotriti kako bi se, u skladu s okvirom rasta za mala i srednja poduzeća, mogli odrediti potencijali za daljnji rast i projekti za nastavak ekspanzije poduzeća.
 

Analizom rasta obuhvaćen je u promatranom razdoblju rast broja zaposlenika, rast obujma rada, iskorištenost ljudskih potencijala i odnos obujma rada i potencijalnih strategija rasta. Posebna pažnja je posvećena rastu prodaje softverskih proizvoda i usluga, prognozi faze kulminacije rasta, analizi životnog ciklusa proizvoda, osnovnim financijskim pokazateljima rasta, analizi solventnosti poduzeća te pokazateljima uspješnosti i rentabilnosti poduzeća.

Na temelju ovih analiza utvrđeni su glavni trendovi u poslovanju, rast produktivnosti  i razlozi usporavanja rasta organizacije, utvrđena je matrica životnih krivulja strateških poslovnih jedinica i razvojnih projekata i promjena dugoročne lisnice poduzeća.

Bavili smo se i analizom učinkovitosti ljudskog i intelektualnog kapitala koja je obuhvatila analizu opadanja koeficijenta intelektualne dodane vrijednosti, kalkulaciju djelotvornosti dodane vrijednosti i intelektualnog kapitala, efikasnost korištenja ljudskog kapitala po poslovnim jedinicama i analizom vanjskih faktora koji bi mogli utjecati na daljnji rast poduzeća.

Izrađena je također analiza tržišne pozicije poduzeća i utjecaja dionika na budući rast. Na kraju se predložene smjernice za izradu nove strategije poduzeća i utvrđivanje modela praćenja i analize rasta poduzeća u sljedećem srednjoročnom razdoblju.