Misija

Infooprema razvija i implementira suvremena poslovna i informatička rješenja kojima se povećava poslovna djelotvornost i učinkovitost korisnika, u skladu s njegovim zahtjevima, ciljevima i kratkoročnim i dugoročnim potrebama, vodeći računa o njihovoj operativnoj, tehničkoj, organizacijskoj i financijskoj izvedivosti i stalnim poboljšanjima sustava na načelima projektnog financiranja.

Infooprema d.o.o. otvara put bržeg razvoja svojim kupcima i drugim partnerima jer potiče i primjenjuje napredna, sinergijska rješenja kojim se stalno uvećava intelektualni kapital svih sudionika i neprestano širi prostor za razvoj i primjenu novih, još kreativnijih rješenja.