Poslovno savjetovanje

Konzultantske usluge

- menadžment konzalting
- strateško planiranje
- izrada poslovnih planova i studija izvedivosti
- planiranje i projektiranje sustava za upravljanje intelektualnim vlasništvom
- planiranje projekata i projektno upravljanje
- organizacija informatičkih projekata i informatičkih funkcija
- izrada dokumentiranih postupaka u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO 9001:2000
- izrada funkcionalnih i detaljnih tehničkih specifikacija za informacijske sustave, računalne mreže i informacijske baze
- integracija poslovnih informacijskih sustava
- redizajn portfelja tvrtke
- analiza problema i upravljanje promjenama
- analiza rizika i upravljanje rizicima u realizaciji informatičkih projekata
- savjetovanje i stručna pomoć u provedbi strateških odluka (facilitacija)
- edukacija i stručna pomoć korisnicima i dr.

Nakon obavljene usluge pratimo realizaciju naših projekata (follow up) i pomažemo našim klijentima da uspješno realiziraju svoje razvojne ciljeve i da na vrijeme poduzmu sve potrebne mjere za njihovo ostvarenje u slučaju nepredviđenih promjena ili neispunjavanja temeljnih preduvjeta i pretpostavki za provedbu projekta.

 

Informatički inženjering

INFORMATIČKI INŽENJERING

Informatički inženjering obuhvaća izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju informacijskih sustava po načelu "ključ u ruke":

- planiranje izgradnje, dogradnje odnosno rekonstrukcije informacijskog sustava
- projektiranje informacijskog sustava
- implementacija informacijskog sustava
- nabava, isporuka i instalacija informatičke opreme u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika
- održavanje informacijskog sustava.

Informatički inženjering obuhvaća izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju informacijskih sustava po načelu "ključ u ruke" za male i srednje tvrtke, odnosno

- planiranje izgradnje, dogradnje odnosno rekonstrukcije informacijskog sustava
- projektiranje informacijskog sustava
- implementacija informacijskog sustava
- nabava, isporuka i instalacija informatičke opreme u skladu sa zahtjevima i potrebama kupca (korisnika)
- održavanje informacijskog sustava do isteka jamstvenog roka.

Infooprema d.o.o. je pouzdan konzultant koji može, u ime i za račun investitora, sudjelovati u realizaciji i najsloženijih projektantskih i konzultantskih zadataka kao što su

- planiranje informacijskih sustava i izrada strategije razvoja informacijskih sustava
- planiranje računalnih mreža i informacijskih baza
- priprema, planiranje i vođenje složenih informatičkih i drugih projekata
- priprema I planiranje uvođenje e-poslovanja
- restrukturiranje poduzeća i redizajn poslovnih procesa
- poslovno planiranje i modeliranje
- projektiranje informacijskih sustava, računalnih mreža i informacijskih baza
- organizacija poslovanja
- analiza postojećih informacijskih sustava i aplikacija
- As Is i To Be analiza poslovnih procesa
- pripremi natječajne dokumentacije (tendera)
- analiza izvedivosti informatičkih i poslovnih projekata
- planiranju konfiguracije informacijskih sustava i sl.

 INFORMATIČKA RJEŠENJA ZA POVEĆANJE POSLOVNE UČINKOVITOSTI I DJELOTVORNOSTI

Za naše korisnike realiziramo informatičke projekte koji su u funkciji povećanja učinkovitosti i djelotvornosti poslovanja po načelu „ključ u ruke“.

Nudimo suvremena i vrlo ekonomična rješenja, jer svakim našim projektom su obuhvaćeni

- Analiza postojećeg IS
- Planiranje razvoja IS
- Izgradnja, odnosno dogradnja ili rekonstrukcija IS
- Pre/uređenje prostora za računalni centar (po potrebi)
- Isporuka i instalacija informatičke opreme
- Stručna pomoć u izboru informatičke opreme i obavljanje drugih informatičkih poslova .

Ostale pogodnosti:

- Izrada plana kvalitete IS (za tvrtke s certifikatom HRN EN ISO 9001)
- Izrada dokumentiranih postupaka i radnih uputa u skladu s poslovnikom kvalitete naručitelja
- Besplatna dostava i instalacija opreme
- Minimalan utjecaj na poslovni proces (rad na sustavu izvan redovnog radnog vremena i tijekom vikenda)
- Besplatna edukacija i stručna pomoć korisnicima u prvoj godini korištenja sustava
- Prikladna korisnička literatura
- Organizacija informatičke funkcije
- Praćenje provedbe projekata (follow-up)

Informatički konzalting

Informatički konzalting obuhvaća

- usluge savjetovanja u planiranju i implementaciji informacijskih sustava
- projektiranje informacijskih sustava i složenih aplikacijskih sustava i aplikacija
- edukaciju korisnika IS i informatičkog osoblja
- pomoć informatičkom menadžmentu u provedbi informacijske strategije i strateških informatičkih projekata (facilitacija).

Infooprema, u ime i za račun investitora, obavlja i najsloženije projektantske i konzultantske zadatke u razvoju i dogradnji njihovog informacijskog sustava, kao što su

- planiranje informacijskih sustava i izrada strategije razvoja informacijskih sustava
- planiranje računalnih mreža i informacijskih baza
- priprema, planiranje i vođenje strateških informatičkih i drugih projekata
- priprema I planiranje uvođenje e-poslovanja, e-obrazaca trgovanja i e-poslovnih slučajeva
- restrukturiranje poduzeća i redizajn poslovnih procesa i informacijskih sustava
- planiranje i implementacija usluga IT outsourcinga
- planiranje primjene usluga cloud computinga
- poslovno planiranje i modeliranje
- projektiranje informacijskih sustava, računalnih mreža i informacijskih baza
- organizacija e-poslovanja
- analiza postojećih informacijskih sustava i aplikacija
- As Is i To Be analiza poslovnih procesa
- pripremi natječajne dokumentacije (tendera)
- analiza izvedivosti informatičkih i poslovnih projekata
- planiranju konfiguracije informacijskih sustava
- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom informacijskog sustava i sl..